საგარანტიო პირობები

  • ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეძენილ ნივთზე ვრცელდება 3-თვიანი გარანტია
  • MANDARINA Casual-ის აქსესუარებზე, ქარხნული დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, ვრცელდება 2-დღიანი გარანტია
  • ნივთის გადაცვლა/დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ქარხნული დეფექტის გამოსწორება
  • ნივთს თან უნდა ახლდეს გადახდის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი

გარანტია არ ვრცელდება:

  • გატეხილ ან დაკარგულ თვლებზე
  • როდირებულ და მოოქროვილ ნივთებზე, რომელმაც დაკარგა ფერი არასწორი გამოყენების გამო
  • ტყავის ან მატერიის ნივთების ფერის ან იერსახის ცვლილებისას, არასწორი გამოყენების გამო ან ბუნებრივი ცვეთის შედეგად

სერვის ცენტრის მისამართი:
პეკინის გამზ. 20 ტელ: (032) 205 08 08

კალათა 0